Skolēnu reģistrēšana mācībām 1. klasē
2018./2019. mācību gadam

Piesakot bērnu uzņemšanai 1.klasē personīgi,
bērna likumiskais pārstāvis uzrāda:
* personas apliecinošu dokumentu,
* bērna dzimšanas apliecību,
* bāriņtiesas lēmumu vai pilnvaru, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna intereses, ja likumiskais pārstāvis nav bērna vecāks, kā arī iesniedz šī dokumenta kopiju,
* aizpilda iesniegumu (aizpildāms skolā vai iepriekš izdrukājot).

Piesakot bērnu uzņemšanai 1.klasē elektroniski,
(ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) nosūta uz elektroniskā pasta adresi pieteikums.jtvsk@izglitiba.jelgava.lv
* iesniegumu (lejupielādēt te),
* bērna dzimšanas apliecības kopiju,
* bāriņtiesas lēmuma vai pilnvaras kopiju, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna intereses, ja likumiskais pārstāvis nav bērna vecāks.
Elektroniski saņemto iesniegumu reģistrē tikai tad, ja ir pievienoti visi nepieciešamie dokumenti!
Elektroniski dokumentus drīkst nosūtīt tikai 02.01.2018. sākot no plkst. 8.00 !!

Piedāvājam:
* matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (21013111),
* profesionāli orientētā virziena programmu (21014111)
* speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611).

Uzņemšanas NOTEIKUMI pieejami te.

19.01.2018.

Lepojamies un sveicam!

Jelgavas pilsētas vēstures olimpiādē:

3.vieta - Laurai Marijai Elksnei (9.m)

atzinība - Mārtiņam Vītolam (9.m)

atzinība - Mikum Krišum Novadam (12.i)

Paldies skolotājiem Viviānai Pirvicai un Jānim Ķusim!

17.01.2018.

Lepojamies un sveicam!

Jelgavas pilsētas 8.-9.klašu latviešu valodas olimpiādē:

1.vieta - Renātei Laurei (8.m)

atzinība - Karīnai Sīlei (8.m)

Paldies skolotājai Vitai Hermanei!

16.01.2018.

Ēnu dienu iespējas

AS "Grindeks" - 7.februāris līdz 7. marts. Lai pieteiktos projektam, 9.-12. klašu audzēkņiem līdz 2018.gada 22.janvārim jāsūta pieteikums un motivācijas vēstule uz e-pastu profesiju.dienas@grindeks.lv. Motivācijas vēstulē jāatbild uz jautājumiem - kāpēc Tu vēlies tuvāk iepazīt "Grindeks" un kāpēc Tevi interesē konkrētā profesija? Profesiju saraksts

LLU - 14.februārī Ēnu dienas pasākums "Vidusskolēns - studenta sekotājs". Pieteikumi Ēnu dienai LLU iesniedzami elektroniskā formātā līdz 8.februārim, aizpildot pieteikumu šeit.

Jelgavas pilsētas pašvaldībā - 14.02.2018. plkst. 08:15, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (Svētes ielā 33, Jelgavā). Šeit "ēnošanas" vakances 6.-12. kl. skolēniem, ko piedāvā Jelgavas pilsētas pašvaldība. Par parējām "Ēnu diena" vakancēm interesēties šeit, aizpildot pieteikumu.

12.01.2018.

Draudzīgais aicinājums!

Labdien, visi šīs skolas patrioti!

Pirms vairāk nekā 80 gadiem Latvijas prezidents Kārlis Ulmanis rakstīja savu Draudzīgo aicinājumu, kurā mudināja visus labas gribas cilvēkus ziedot grāmatas gan skolas, gan pagasta vai pisētas bibliotēkai, jo, viņa vārdiem sakot, grāmata- cilvēka vissirsnīgākais un uzticamākais palīgs.

Arī mēs kārtējo reizi mudinām gan skolotājus, gan audzēkņus dāvināt grāmatas skolas bibliotēkai, lai plašākas un daudzveidīgākas būtu iespējas lasošajiem izvēlēties sev labu draugu - grāmatu.

Klašu audzinātāji, lūdzu, rosiniet skolēnus iesaistīties šajā akcijā! Ja vēlaties pirkt jaunu grāmatu, bibliotēkā ir saraksts ar iespējamajiem variantiem.

Varat dāvāt arī lietotas grāmatas, ja tās ir labi saglabājušās.

Pagājušajā gadā bibliotēka ieguva vairāk nekā 70 derīgu un interesantu izdevumu! Pērn īpaši aktīvi bija iepriekšējā gada 1.a, 1.m1, 2.m, 4.m2, 9.m, 10.i, 11.i skolēni. Esiet atsaucīgi arī šogad!

Uz sadarbību cerot,
skolas bibliotekāres

Pielikumā pieprasītāko grāmatu saraksts.

12.01.2018.

Konsultācijas

Pieejams 2.semestra pedagogu konsultāciju saraksts.

10.01.2018.

Lepojamies un sveicam!

RIMS

Jau septīto gadu pēc kārtas norisinājās privātās vidusskolas "RIMS" MMC Pangea matemātikas konkursa 1.kārta, kurā tika aicināti pieteikties skolēni no visas Latvijas. No Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas konkursā piedalījās 36 skolēni no 3.-9. klasei. Labākie 50 skolēni no katras klašu grupas 2018.gada 20.janvārī Rīgā pildīs 2.kārtas uzdevumus.

"RIMS" MMC Pangea matemātikas konkursa:

2.kārtā iekļuvuši - Elvijs Šnepsts (4.m), Laura Marija Elksne un Viktorija Apruba (9.m).

Arhīvs


Interesanti!

Strādā gudrāk nevis vairāk!

5 vienkārši principi no pasaules veiksmīgāko un turīgāko cilvēku dzīves. Piemēram - 80/20 likums vai tērē laiku kā naudu...

Neitronu zvaigzne? Apej to pa gabalu!

Vai atomi var būt lieli kā kalni? Iesakām arī citus autora Kurzgesagt video - piemēram, "Kas notiktu, ja neliels melnais caurums atrastos tavā kabatā" u.c.

Enerģijas pārnese...

Ķīmiskā > Mehāniskā > Elektriskā enerģija ir turbīnu darbības pamatā. Taču šoreiz tiek sperts solis vēl tālāk (vērts izlasīt rakstu zem video).

Pasaule...

Pasaule ir kaķis, kas spēlējas ar Austrāliju!

Pasaule=Kaķis

Arhīvs