22.02.2018.

Lepojamies un sveicam!

Matemātikas 68. olimpiādes 2.posmā (papildināts):

2.vieta - Ernestam Kancēvičam (10.i)

3.vieta - Alisei Gatiņai (8.m)

atzinība - Andrim Rogam (10.i)

Paldies skolotājai Dzintrai Ozolai!

16.02.2018.

Lepojamies un sveicam!

Pilsētas krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē 10.-12.kl.:

atzinība - Ksenijai Furmanovai (12.i)

Paldies skolotājai Tamārai Šembelei!

19.02.2018.

Joprojām apskatāmas...

Izstādes

* 2.stāva garajā gaitenī skolas "iedzīvotāju" suņu izstāde;
* sākumskolas pirmajā stāvā glītrakstīšanas konkurss 1.-4.klasēm!


16.02.2018.

Skolas ZPD konference

Skolas ZPD konference

16.02.2018.

Matemātikas pēcpusdiena 3. un 4. klasēm

Matemātikas pēcpusdiena

16.02.2018.

Lepojamies un sveicam!

Jelgavas pilsētas skatuves runas konkurss:

2.vieta - Raivo Zimelis (3.m)

3.vieta - Ieva Nanija Gringofa (8.m)

atzinība - Evelīna Ribčinska (4.m)

atzinība - Sandis Promolds (5.m1)

16.02.2018.

Atjaunots konsultāciju grafiks

Izmaiņas skolotājai Ivetai Jēgermanei.

16.02.2018.

Milzīga atsaucība akcijai "Draudzīgais aicinājums"!

Draudzīgais aicinājums

Janvārī mūsu skolā gan skolēniem, gan viņu vecākiem, gan skolotājiem bija iespēja apliecināt savu labo gribu, dāvinot bibliotēkai grāmatas. Šogad atsaucība bija neparasti liela- tika savāktas 126 grāmatas, kuru cena kopā veido 912 eiro.

Literatūras klāsts ir ļoti plašs – enciklopēdijas, bērnu grāmatas, lasāmviela arī lielākiem cilvēkiem. Īpaši aktīvas bija 2.a, 2.m1, 12.i klase, kā arī atsevišķi skolēni, piemēram, H.Gruziņš, A.Bušmane, D.Osiņenko, mūsu skolas absolvents O.Keišs un vēl daudzi citi.

Arhīvs


Interesanti!

Zeme bez okeāniem?!

Mīlestības funkcija

Spied uz attēla un aplūko Betmena, kā arī citus grafus!

Grafi

Neveiksmes - panākumu sastāvdaļa!

Vils Smits aicina uztvert izgāšanos kā pieredzi, kas padara stiprāku!

Arhīvs